Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

H παιδική ηλικία ως ιδεολόγημα

"Η παιδική ηλικία αδυνατεί να μιλήσει για τον εαυτό της, πάντα κάποιος 'μεγάλος' θα μιλάει γι αυτήν, και η μάταιη βεβαιότητα με την οποία εκφράζεται θα μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι η παιδική 'ηλικία' αποτελεί, κατά βάθος, μια προσφιλή 'ιδεολογία' των ενηλίκων, ίσως την πλέον παραγωγική μήτρα όλων των ιδεολογικών τους τυφλώσεων."
Του Βασίλη Πατσογιάννη, "Ένας αιώνας παιδικής ηλικίας στα σχολικά αναγνωστικά", Καθημερινή, 2/5/2010